Tjenesterejser

Hvis du skal på tjenesterejse, rejser du efter statens regjer, hvis du er ansat på en virksomhed, der følger Arkitektoverenskomsten med Dansk Industri. Dem finder du her:

Cirkulære om tjenesterejsesatser

Sidst redigeret 5. juli 2017