Icon
Udsigstårnet på Aarhus Havn. Redering: Dorte Mandrup Arkitekter.

Udsigtstårnet i Aarhus indvies 10. august

Et udsigtstårn, Landemærket, der er tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter, er ved at blive færdigmonteret på Aarhus Havn.

Dorte Mandrup Arkitekters udsigtstårn, Landemærket, er nu blevet placeret på sin plads i Aarhus Havn og skal færdigmonteres, så det kan indvies 10. august.

Udsigtstårnet består af en hvid stålkonstruktion, som bevæger sig fra kajkanten op til en fremskudt balkon ude over Bassin 7. 

 

 

 

Fotos: Dorte Mandrup Arkitekter.

Tårnet er en spændingsfyldt byskulptur formet med et skarpt origamisk snit og et stærkt arkitekto-nisk udtryk. Tårnet skaber en livlig rute fra kajen op til udsigtsplatformens 7,5 meter. Den besøgende ledes under tårnets fritbårede krop op til et plateau, der svæver over havnens reflekterende vandoverflade. Herfra fortsætter bevægelsen opad og  ind over land via en rummelig trappe udstyret med siddepladser, der giver en panoramaudsigt over havnen og bugten.

Turen slutter på en rummelig og afskærmet udsigtsplatform øverst over trætoppene på boulevarden. I hele tårnet er der runde udkigshuller, der giver et 360 graders view og skaber et aktivt forhold til omgivelserne, skriver Dorte Mandrup Arkitekter i projektbeskrivelsen.

Det hvide ståltårn vil fremstå som et glødende landemærke, der giver identitet til området og som agerer som reference- og mødepunkt i den nye del af byen. 

 

 

Rendering: Dorte Mandrup Arkitekter.


Bassin 7 - byens nye oplevelsessted 
Dorte Mandrups udsigtstårn opføres ved kajkanten af Bassin 7, hvor byen får sit kommende havne-bad. Tårnet og havnebadet er del af bylivsaktiviteterne langs Bassin 7, som BIG og Gehl Architects står bag.

Aarhus Kommune inviterede i 2012 private teams til at byde ind med ideer til byliv på Bassin 7 i udbuddet ”Gentænk Bassin 7”. Vinderteamet skulle udarbejde en udviklingsplan for Bassin 7 med fokus på byliv og opføre 3.000 etagemeter øremærket bylivsaktiviteter. Samtidig fik vinderteamet mulighed for at opføre 20.000 etagemeter bolig og erhverv.

Vinderteamet
I 2013 blev vinderteamet med blandt andre BIG og Gehl Architects udpeget til at udarbejde en udviklingsplan sammen med Aarhus Kommune med fokus på at skabe rammerne for et varieret byliv på Aarhus Ø. Som noget helt nyt i en dansk sammenhæng blev bylivet og byrummet tænkt ind før planlægningen af bygningerne. 

Medio 2014 præsenterede Aarhus Kommune og vinderteamet BIG, Gehl Architects og Kilden og Mortensen udviklingsplanen for Bassin 7. Hovedgrebet er en træpromenade, som strækker sig fra Den gamle Lystbådehavn, hen over Nikoline Kochs Plads og langs kajkanten ved Bassin 7. Promenaden løber ind over land og ud over vandet som en perlerække af rekreative og kulturelle oplevelser: Udsigtstårnet, havnebad, strandzone, caféområder, restauranter, teater og små maritime badehuse. 

I området vil der også blive opført et boligbyggeri med 250 lejligheder tegnet af BIG. 

Produktionen
Det var oprindeligt planen, at udsigtstårnet skulle bygges på et skibsværft, men opgaven gik efter et udbud til stålværket HSM Industri – Grenaas største privatejede virksomhed. 

Gennem det seneste års tid har man i HSM Industri arbejdet på fuld kraft med produktionen af ud-sigtstårnet. Konstruktionen er lavet af svejsede stålplader. De store stålplader med en samlet vægt på over 80 ton – og op til 80 millimeters tykkelse i bunden - er blevet samlet i HSMs produktionshaller.

Visionen
Visionen bag udsigtstårnet er, at beboere og besøgende i Aarhus skal kunne følge skabelsen af den nye bydel på haven fra et nyt og arkitektonisk spændende udsigtstårn, der også selv vil sætte sit præg på byens nye udseende. 

Aarhus vil få et smukt og markant landemærke, der løfter Aarhus Ø arkitektonisk og fremmer sociale møder ved vandkanten.

Tårnet vil desuden understøtte visionen om at gøre Aarhus til en internationalt kendt arkitekturby.

Bylivet på Aarhus Ø 
Byliv står højt på dagsordenen for Aarhus Ø. De generøse donationer fra Salling Fondene muliggør, at Aarhus Kommune kan realisere visionerne om at skabe et blomstrende byliv på Aarhus Ø.

Havnebadet, kvalitetslegepladsen, skulpturen og udkigsposten vil ikke blot være til glæde og gavn for den nye bydels beboere men også byens øvrige borgere og besøgende. 

Arkitektkonkurrencen
De generøse donationer fra Salling Fondene blev fulgt op at en arkitektkonkurrence, udskrevet i 2012 af Aarhus Kommune, som inviterede fem af landets bedste arkitekter til at give deres bud på et udsigtstårn. 

Salling Fondene donerede 40 millioner kroner til et havnebad , 20 millioner kroner til en skulptur af høj, international kunstnerisk standard, 7 millioner kroner til en kvalitetslegeplads, og 7,0 millioner kroner til et udsigtstårn, som giver udsyn over bugten og omgivelserne.

 


De fem deltagende arkitekter var: 

• Dorte Mandrup
• Mette Wienberg
• Bjarke Ingels
• Kim Holst
• Mikkel Frost

 

Dommerkomitéens medlemmer var:

• Direktør for Teknik og Miljø Erik Jespersen
• Arkitekt m.a.a. Lars Juel Thiis
• Stadsarkitekt Stephen Willacy

 

Dommerkomitéen argumenterede blandt andet i betænkningen

”Udsigtstårnet er med et sikkert arkitektonisk greb formet som en spændingsfuld bymæssig skulptur med markant arkitektonisk signalværdi. Den ekspressive form vil på distancen fungere fint som by-delens fikspunkt. På klods hold vil udsigtstårnet med sin inviterende arkitektur fungere som et sted, hvor byens borgere har lyst til at slå sig ned.”
 

Det arkitektoniske dream team gav hver deres stærkt personlige og dybt professionelle bud på et udsigtstårn. 

En enig dommerkomité pegede på Dorte Mandrups projekt som et ”overlegent arkitektonisk bud på den stillede opgave”. 

Formand for bedømmelsesudvalget, direktør for Teknik og Miljø Erik Jespersen udtalte:

”Alle fem projekter er som fællestræk kendetegnet ved en smittende skaberglæde, høj arkitekto-nisk kvalitet og kærlighed til stedet. Vi kunne ikke ønske et bedre udgangspunkt og er svært begej-strede for resultatet”. 

 

pr