Icon

Pensionsforhøjelse i DANSKE ARK-overenskomsten

Pensionen for arkitekter med overenskomst med Danske Arkitektvirksomheder forhøjes løbende fra 11.49 procent til 13,0 procent i 2014.

Det er i forbindelse med det indgåede forlig mellem Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder aftalt, at pensionssatserne forhøjes til 12,0 procent pr. 1. april 2012.

1. april 2013 forhøjes satsen til 12,5 procent og 1. april 2014 til 13,0 procent.

I dag er pensionen 11,49 procent. Arbejdsgiveren betaler 2/3 og lønmodtageren betaler resten.

Forhøjelsen af pensionsbidraget sker således, at der ikke sker en forringelse af den disponible løn (nettolønnen).


Se forligsteksten

Se også Danske Arkitektvirksomhederes hjemmeside