Icon

Overblik over overenskomstperioden

Det indgåede forlig mellem Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder gælder for en periode på tre år fra 1. april 2012 til 31. marts 2015.
Læs om hvordan forligets elementer gennemføres.

Det indgåede forlig mellem Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder gælder for en periode på tre år fra 1. april 2012 til 31. marts 2015.

Forligets elementer gennemføres således:

2012
-1. april:  Pensionsregulering 0,51 procent til et samlet pensionsbidrag på 12 procent
-Forbedring af regler for tillidsrepræsentanter:
- Øget frihed til varetagelse af TR-hvervet, herunder navnlig til
   implementering og forhandling omkring det ny lønsystem mv.
- Honorering af hvervet på mellem 750 kroner og 2500 kroner om måneden - Mere frihed til uddannelse (fremefter i alt tre dage pr. år)
- Valgperioden forlænges til to år
Akademiske designere overenskomstdækkes (Arkitektforbundet og TL)
Der indføres løn til voksenelever (TL)
Der gives alle ret til en halv uddannelsesdag til lønforhandlingskursus

4. kvartal 2012:
- Virksomhederne overgår til nyt lønsystem
- De ansatte indplaceres efter anciennitet i det nye lønsystem med en individuel løngaranti
- Lønpolitik og aftaler om løngarantier træder i kraft
- Virksomhederne skal indberette til lønstatistik

2013:
- Lokale forhandlinger i første halvår af 2013
1. april:
- Pensionsregulering med 0,5 procent til et samlet pensionsbidrag på 12,5 procent 4. kvartal:
- Virksomhederne skal indberette til lønstatistik

2014:
- Lokale forhandlinger i første halvår af 2014
1. april:
- Pensionsregulering med 0,5 procent  til et samlet pensionsbidrag på 13 procent

Andet halvår 2014:
- Virksomhederne skal indberette til lønstatistik
- Danske Arkitektvirksomehder og fagforeningerne gennemfører en medlemsundersøgelse af tilfredsheden med det nye lønsystem med henblik på en fælles evaluering

2015:
- Lokale forhandlinger i første halvår af 2015
- 1. januar forhøjes begyndelseslønnen
- 1. januar: Øverste lønbånd fjernes og der sker en regulering af nye øverste lønbånd under forudsætning af, at den gennemsnitlige lønudvikling fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2014 har været på mindst 2,5 procent 1. april

2015:
Overenskomstfornyelse

Se forligsteksten