Icon

Forlig med Danske Ark om ny overenskomst

Som konsekvens af, at der er indgået forlig med Danske Arkitektvirksomheder natten til 30. marts, træder den varslede konflikt 1. april ikke i kraft.

Natten mellem torsdag 29. og fredag 30. marts blev der indgået forlig mellem Danske Ark, Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund om nye overenskomster.

Overenskomsterne er fornyet for en treårig periode, og som noget helt centralt der er opnået enighed om et nyt lønsystem. Det nye lønsystem indføres med virkning fra 1. oktober 2012.

Der vil snarest blive udsendt nærmere information om indholdet i forliget, afholdelse af informationsmøder og urafstemning.

Som konsekvens af, at der er indgået forlig, træder den pr. 1. april 2012 varslede konflikt ikke i kraft.

Se forligsteksten

 

Se også om forliget på Danske Ark's hjemmeside