Icon

Fejl i lønregulering for op til 530.000 offentligt ansatte

Fejl hos Danmarks Statistik kan berøre beregningen af den lønstigning, som 530.000 offentligt ansatte fik ved årsskiftet.

Lønregulering ved årsskiftet for over en halv million offentligt ansatte er måske behæftet med fejl. Om det er i opadgående eller nedadgående retning

Det er Danmarks Statistik, der i forbindelse med den forventede offentliggørelse af lønindeks for den offentlige sektor nu har meddelt, at der er opdaget fejl i de allerede offentliggjorte lønindeks for kommuner og regioner.

Det drejer sig om kommunale og regionale lønindeks for perioderne fjerde kvartal 2010 til og med tredje kvartal 2011. Det er endnu uvist, hvilken betydning korrektionerne vil få for de opgjorte lønudviklingstal, som omfatter 530.000 personer.

Fjerde kvartal 2010 og første kvartal 2011 indgår som beregningsforudsætning for den udmøntning fra reguleringsordningen, som fandt sted pr. 1. januar 2012. Der er derfor mulighed for at lønnen skal efterreguleres.

Andet og tredje kvartal 2011 indgår som beregningsforudsætning for den udmøntning fra reguleringsordningen, som er aftalt til den 1. oktober 2012. Udmøntning fra regulerings-ordningen pr. 1. oktober 2012 vil først blive opgjort medio juni 2012.

Danmarks Statistik forventer at offentliggøre de reviderede tal og lønindeks for 4. kvartal 2011 ultimo uge

Læs brevet fra KTO