Icon
Dorte Mandrup Arkitekter og KHS Arkitekter

Billige boliger i Nordhavnen på vej

De første almene boliger i Københavns Nordhavn er snart en realitet. Dorte Mandrup Arkitekter og KHS Arkitekter har tegnet Orienten i det såkaldte Århusgadekvarter.

De første almene boliger i Københavns Nordhavn er snart en realitet. Med valget af hovedentreprenør er Boligselskabet Domea København og Domea.dk klar til at gå i jorden med boligbyggeriet Orienten i Århusgadekvarteret.

Orienten indeholder 134 boliger fordelt på almene boliger, ungdomsboliger og boliger til borgere med særlige behov. Boligerne er fordelt i et byggeri på knap 14.000 m2, hvor der også vil komme en dagsinstitution, en restaurant og en café.

Byggeriet er det første almene byggeri i Nordhavnen og dermed kommer der også boliger i Indre Nordhavn, som kan betales af almindelig lønindkomster. Men selvom boligerne er almene og dermed langt billigere end områdets øvrige boliger, er der stadigvæk lagt vægt på høj kvalitet - både i materialevalg og i arkitektur - og man kan ikke med det blotte øje se, at der er så stor forskel på, hvad det koster at bo i de enkelte lejligheder.

Spektakulære boliger

Byggeriet er tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter og KHS Arkitekter og er beliggende i det såkaldte Århusgadekvarter i den indre del af Københavns Nordhavn.

Byggeriet vil - udover at være boliger i høj kvalitet - også tilgodese Københavns Kommunes behov for byggeri af både servicelov-boliger samt en integreret daginstitution. Derudover vil der bygges erhvervslokaler med plads til f.eks. café og restaurant o.l. I forbindelse med boligerne etableres grønne fællesarealer i forskellige størrelser, som skal understøtte beboernes forskellige behov med alt fra nyttehaver til legearealer.

Ifølge byplanlæggerne bygger kvarterets karakter på områdets lange historie og stærke identitet. Området rummer et særligt bymæssigt og kulturhistorisk miljø med bevaringsværdige bygninger, små stræder og en synlig fortælling om stedets fortid. Store dele af karakteren bevares selvom området omdannes til et blandet nyt byområde.

Fakta:
Hovedentreprenør: Daurehøj Erhvervsbyg
Bygherre: Boligselskabet Domea København
Byggeforretningsfører: Domea.dk
Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter, KHS Arkitekter
Landskabsarkitekt: Bang og Linnet Landskab

 

 

 

 

anc