Icon

eksterne lektorer

Aarhus

På Arkitektskolen Aarhus ønsker vi at inddrage fagets praktiserende arkitekter. Skolen har et stadigt stigende fokus på, hvordan vi fastholder og udvikler evnen til at realisere kunstnerisk robuste idéer i et komplekst miljø. Vi ønsker derfor at sammensætte en eksklusiv gruppe af arkitekter med stor praktisk erfaring, som kan bidrage i den daglige undervisning og dialog på skolen. Gennem direkte involvering i uddannelsen skal de eksterne lektorer være med til at videreudvikle arkitektuddannelsen og forankre skolens samarbejde med praksis.

De eksterne lektorer vil få tilknytning til uddannelsens tre undervisningsprogrammer, der har overskrifterne Transformation, Habitation og Sustainability.

 

Læs mere her

More information