Icon

Byplanarkitekt

Svenborg

Lokal- og byplanlægger til Svendborg Kommune

Det går stærkt i Svendborg. Store by- og anlægsprojekter er undervejs og befolkningstallet stiger. Væksten er høj og udviklingen er god for erhverv, by, bolig og natur.
Det stiller store krav til kommunens planlæggere, men også gode muligheder for at være med til at præge Svendborg i en spændende retning.
Vi har derfor brug for en ny lokal- og byplanlægger, der med energi og faglig styrke vil være med til at analysere, strukturere og planlægge opgaver, der kan understøtte denne udvikling.

 

Hvad får du?
Du kommer til at arbejde sammen med otte andre byplanlæggere indenfor strategisk og fysisk planlægning.
Vi arbejder for at sikre vækst, liv og mangfoldighed i kommunens byer og landskaber, og vi løser opgaver indenfor kommune- og lokalplanlægning.
Herudover arbejder vi også med by-omdannelse og udvikling af lokale landsbyer og udarbejder forslag til fornyelse af byrum og landskaber.

Afdelingen er præget af en uformel, professionel tilgang til opgaverne, som løses i dialog med kolleger, borgere, erhverv, interessenter og selvfølgelig politikerne, som vi er tæt på.

Hos os får du mulighed for at være med fra start til slut i processerne: Fra idé til projekt, fra beslutning til udmøntning og det er derfor nødvendigt at du er selvstændig, har handlekraft og visioner, så projekterne følges til dørs.

Nedenfor finder du et udpluk af de opgaver vi lige nu arbejder med:

Liv i min By - vores områdefornyelse i Svendborgs centrum
Fremtidens Havn - udviklingsplan for Danmarks bedst bevarede havneområde
Vores steder - kommunens planstrategi 2016-2020

 

Hvad får vi?

Vi søger en komplet planlægger-profil, der evner at sætte struktur, form og retning på plan-arbejdet ved at kunne arbejde tværfagligt, nysgerrigt og konkret med vores daglige opgaver. Det er en fordel, hvis du har interesse for grøn planlægning – dvs. er optaget af natur, klima og landskabskvalitet i planarbejdet.
Herudover skal vores nye kollega være optaget af at dele og få ny viden, så projekter og planer løftes og der skabes gode resultater.

 

Din faglige kompetenceprofil:

  • Du er arkitekt, landinspektør, planlægger, landskabsarkitekt eller ingeniør
  • Er kompetent indenfor kommune- og lokalplanlægning
  • Du har indsigt i planloven og dens muligheder
  • Måske har du erfaring med den digitale planlæggerportal Odeum 

 

Din personlige kompetenceprofil:

  • Du har flere års erfaring med planlægning
  • Du har lyst til og evner til at styre processer med mange aktører og interessenter

 

Du er udadvendt med fokus på god dialog i forhold til borgere, virksomheder, politikere og andre afdelinger og evner at arbejde i en politisk ledet organisation

 

Læs mere her

More information